Telebygget Eiendom AS

Utleie næring: Posten Norge Telenor Infonett I tillegg 4 stk eksklusive utleie enheter.